Branżowy
Katalog Firm
Radcy prawni: Kancelaria radcy prawnego. Halina Wielgos
Szynobus z Dzierżoniowa do Wrocławia?
Zapraszamy do zapoznania się z listem Czytelnika Doba.pl i oświadczeniem UM Dzierżoniów oraz oświadczeniem dzierżoniowskich radnych.

                                             List Czytelnika Doba.pl

Czy są jakieś nowe informacje dotyczące szynobusu, który miał jeździć do Wrocławia? Od połowy grudnia w Świdnicy Koleje Dolnośląskie przywracają pociąg do Wrocławia. Koszt biletu normalnego to jedyne 5 zł. Może Urząd Miasta Dzierżoniowa zainteresowałby się tym tematem i szynobus mógłby zamiast kończyć bieg w Świdnicy, przejechać te 18 km dalej do Dzierżoniowa? Byłaby to świetna alternatywa dla PKSu.

Pozdrawiam,
Czytelnik Doba.pl

................................................................................................................................................

                                        Oświadczenie UM Dzierżoniów

Podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących strategii dla naszego województwa ten temat był wielokrotnie poruszany przez osoby reprezentujące miasto. Dotyczyło to zarówno kwestii samych połączeń, jaki środków na odnowienie budynku dworca i stworzenia centrum przesiadkowego. W strategii województwa zarówno Ziemia Dzierżoniowska, Ziemia Kłodzka i Powiat Ząbkowicki wskazane są jako miejsca strategiczne dla rozwoju komunikacji kolejowej. By tak się stało konieczne są inwestycje związane m.in. z modernizacją torowiska na trasie Dzierżoniów-Świdnica. Liczymy bardzo i pracujemy nad tym, by poszły za tym pieniądze z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

..............................................................................................................................................

                              Oświadczenie radnego Tomasza Śnieżka

Szanowna redakcjo, Szanowni Państwo,
O temat działań burmistrza Dzierżoniowa w temacie bezpośrednich połączeń kolejowych z Dzierżoniowa do Wrocławia przez Świdnicę pytałem w interpelacji klubu Porozumienie Dzierżoniowskie (Michał Gackiewicz, Jarosław Kresa, Tomasz Śnieżek) z 9. września br.
Powoływałem się tam na zapisy ustawy z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym umożliwiające gminom zgłaszanie potrzeb komunikacyjnych na szczebel wojewódzki. Ponadto wskazywałem także na słowa samego burmistrz Dzierżoniowa z 29. kwietnia owego roku, który informował: My długo negocjowaliśmy, aby strategia Województwa Dolnośląskiego zauważyła naszą ziemię oraz według wyliczeń profesjonalistów przy modernizacji, która jest w strategii województwa, połączenie z Wrocławiem, ma wynosić 58 minut. Nawet pozwoliliśmy sobie razem z Bielawą zaznaczyć, żeby Bielawę dołączyć. Wówczas z Bielawy z przesiadką w Dzierżoniowie to jest wyliczone jeszcze 4 minuty, czyli 62 minuty.

Jak się okazało w praktyce niewiele zrobiono w tym temacie, a odpowiedź na naszą interpelację pominęła to zagadnienie. Liczę jednak, że zainteresowanie tym tematem przez Państwa redakcję oraz bezpośrednie zwrócenie się z tą sprawą przez mieszkańców Dzierżoniowa i okolic (telefony, e-maile) do burmistrza Marka Pioruna zmienią ową sytuację. Temat uruchomienia połączenia kolejowego Dzierżoniów Wrocław jest tym bardziej pilny, iż nie wiadomo jaki charakter będzie miała zimą tego roku słynna już na całą Polskę "przejezdność" (szczególnie dla komunikacji autobusowej) drogi do Łagiewnik.

...............................................................................................................................................

                             Oświadczenie radnego Michała Gackiewicza

Szanowna Redakcjo,

W nawiązaniu do informacji o szynobusach kursujących do Świdnicy, chciałbym zaznaczyć, że temat ten był wielokrotnie poruszany na sesjach Rady Miasta, w tym na sesji kwietniowej, gdzie prezentowano nową strategię województwa. W załączniku komentarz , który wygłosiłem na ten temat. Na uwagę zasługują w szczególności spostrzeżenia:
„W omawianym zadaniu jest wymieniony ciąg komunikacyjny „Wrocław-Świdnica-Dzierżoniów”. Można mieć wątpliwości jakie znaczenie ma ten zapis w Strategii.
Warto wskazać, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostanie uruchomionych 5 połączeń kolejowych w bezpośredniej relacji Wrocław-Świdnica. Dzierżoniów na dzień dzisiejszy nie jest uwzględniany w żadnym z nich. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie samorząd z jednej strony tworzy strategię, z drugiej zleca spółkom kolejowym transport-nie uwzględniając zapisu w strategii.
        Miasto może zgłaszać swoje postulaty. W przytaczanej przeze mnie w przeszłości ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym są odpowiednie zapisy:„ Gmina licząca mniej niż 50.000 osób, może zgłosić potrzeby transportowe dotyczące linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości, bezpośrednio do starosty albo marszałka województwa właściwego ze względu na przebieg tych linii komunikacyjnych”.

Radny Michał Gackiewicz 
 

           KOMENTARZ DO STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego ważną kwestią są problemy transportowe. Celem nr 2 Strategii jest „Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej.” Wśród wskaźników dotyczących tego celu dominują te dotyczące transportu drogowego. Transportu kolejowego dotyczy tylko wskaźnik stałych ograniczeń prędkości sieci kolejowej. Dwa wskaźniki będą uznane za wskazujące skuteczność celu nr  2:
 -objęcia całego zamieszkałego obszaru województwa dolnośląskiego izochroną 30 minut odległości od istniejących i projektowanych obecnie autostrad i dróg szybkiego ruchu;
 -wzrost liczby obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym Wrocław do 5 mln osób.

    O skuteczności postulatu zrównoważonego transportu nie będzie brany pod uwagę żaden wskaźnik dotyczący potoków w transporcie kolejowym lub jego udziału w innych gałęziach. Można przypuszczać, że te wskaźniki będą wzrastać ze względu na inwestycje infrastrukturalne i nowe połączenia realizowane przez samorząd województwa. Mimo to nie są w Strategii uznane jako cel. Idea zrównoważonego transportu sprowadza się do promowania transportu publicznego i kolejowego, a zmniejszania popytu na transport drogowy. Tak dzieje się w całej Europie, w Polsce jest na odwrót.

    Drugim istotnym zagadnieniem jest lista zadań dotycząca infrastruktury transportowej. Wśród nich jest zadanie:” Dostosowanie infrastruktury kolejowej do wymagań oraz wyzwań współczesności i przyszłości na Dolnym Śląsku, poprzez wysokosprawne powiązania sieci głównych i subregionalnych ośrodków wzdłuż linii:”- w tym miejscu wymieniono ciągi komunikacyjne. Przedsięwzięcie to jest bardzo ogólne, a jego znaczenie nie do końca jasne. Innym zadaniem jest np. „Modernizacja linii kolejowej Wrocław-Oleśnica”, którego cel jest jasny i oczywisty, w odróżnieniu do omawianego. W omawianym zadaniu jest wymieniony ciąg komunikacyjny „Wrocław-Świdnica-Dzierżoniów”. To zapis, którego nie było jeszcze trzy miesiące temu w oficjalnie publikowanym projekcie- wniosek o jego włączenie złożył senator RP Stanisław Jurcewicz. Można mieć wątpliwości jakie znaczenie ma ten zapis w Strategii.

Warto wskazać, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostanie uruchomionych 5 połączeń kolejowych w bezpośredniej relacji Wrocław-Świdnica. Dzierżoniów na dzień dzisiejszy nie jest uwzględniany w żadnym z nich. Strategia jest zatem dokumentem postulatów, a ich realizacja to osobne zagadnienie. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie samorząd z jednej strony tworzy strategię, z drugiej zleca spółkom kolejowym transport-nie uwzględniając zapisu w strategii. Jest to oczywiście stan na dzień dzisiejszy, a przecież Strategia ma charakter długofalowy, więc różne rozwiązania są możliwe w przyszłości.

    Miasto może zgłaszać swoje postulaty. W przytaczanej przeze mnie w przeszłości ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym są odpowiednie zapisy:„ Gmina licząca mniej niż 50.000 osób, może zgłosić potrzeby transportowe dotyczące linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości, bezpośrednio do starosty albo marszałka województwa właściwego ze względu na przebieg tych linii komunikacyjnych.” Powyższa ustawa stwarza też inne normy prawne dla działalności gminy w zakresie transportu.

Radny Michał Gackiewicz
 

<< strona główna    13.11.2013, godz.12:28    odsłony(36881)
Dodaj do:   
Wasze komentarze

  • Radiotaxi BIS
  • Mati autogaz
  • Mati Autogaz
  • Arkmed sprzęt rehabilitacyjny