Branżowy
Katalog Firm
Poligrafia: Drukarnia IMAGE
ROZMOWA Z BURMISTRZEM BIELAWY O ZBIORNIKU WODNYM "SUDETY"
26 kwietnia bielawski ratusz zwołał konferencję prasową, która w całości została poświęcona Zbiornikowi Wodnemu Sudety. Władze Bielawy poinformowały dziennikarzy o bieżącej sytuacji zbiornika i działaniach, jakie miasto podejmie wobec właściciela obiektu.Po obowiązującej przez trzy lata umowie użyczenia, na podstawie której miasto zarządzało akwenem, zbiornik wrócił pod zarząd do prywatnego właściciela.

Grażyna B., która w 2006 roku zakupiła obiekt od syndyka masy upadłościowej Spółki Zbiornik Wodny Sudety, przystąpiła do zagradzania terenu. Oprócz tego właścicielka rozpoczęła prace rozbiórkowe drogi dojazdowej od strony ulicy Lotniczej oraz prace mające na celu wyłączenie z użytkowania pomostu na wyspę.

Powyższe działania podejmowane przez właścicielkę zbiornika, należy odczytywać za wrogie przede wszystkim wobec mieszkańców Bielawy. Można je także interpretować jako element nacisku i próbę nakłonienia lokalnych władz do kupna zbiornika za niebotyczną sumę.

Nie jest bowiem tajemnicą, że w ostatnich miesiącach toczyły się intensywne negocjacje pomiędzy Bielawą a Grażyną B. Miasto chciało kupić obiekt w oparciu o wycenę niezależnego rzeczoznawcy za kwotę 3,6 mln złotych lub za teren inwestycyjny stanowiący równowartość wyceny.

Właścicielka swoje stanowisko negocjacyjne opierała na wycenie rzeczoznawcy, który oszacował zbiornik na ponad 16 mln złotych. Wycena została unieważniona przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, jako nierzetelna. Tym bardziej, że Zbiornik Wodny Sudety został kupiony przez obecnego właściciela za 1,5 mln złotych.

Na tak postawione warunki miasto nie mogło wydać zgody i negocjacje zostały na tę chwilę zakończone.

Obecnie - najszybciej jak to tylko możliwe - władze Bielawy powiadomią niezbędne służby, w tym miejscowy nadzór budowlany i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu i wniosą o zbadanie legalności prowadzonych przez Grażynę B. działań na terenie zbiornika.

Do informacji została załączona mapka, na której kolorem żółtym został zaznaczony teren należący do górnośląskiej firmy.

...............................................................................................................................................

Miasto Bielawa nigdy nie było właścicielem Zbiornika Wodnego Sudety. Od początku istnienia zbiornika, aż do 1999 r. jego właścicielem były Zakłady Bawełniane „Bieltex". Kiedy sytuacja zakładu stawała się dramatyczna, w celu jego ratowania zadłużony zbiornik przejęły władze powiatu.

W 2006 roku powiat utworzył spółkę „Zbiornik Wodny Sudety”, która przejęła obiekt. Jednak w niedługim czasie, z powodu znacznego spadku sprzedaży wody przemysłowej, spółka ogłosiła swoją upadłość.

Zbiornik został kupiony przez zewnętrznego inwestora w drodze rokowań za 1,5 mln złotych, do których przystąpiła również gmina Bielawa. Podczas sierpniowej sesji w 2006 roku, Rada Miejska Bielawy upoważniła burmistrza miasta do przejęcia nieruchomości za symboliczną kwotę lub za wartość należnych gminie od spółki podatków (na tamtą chwilę zaległości podatkowe wynosiły niewiele ponad 50 tys. zł).

Zgodnie z obowiązującym prawem nie było możliwości przebicia oferty złożonej przez zewnętrznego inwestora w trakcie rokowań, ponieważ burmistrz nie mógł bez zgody Rady Miejskiej, samodzielnie zaciągać jednorazowych zobowiązań przekraczających 1 mln. złotych.

Źródło: UM Bielawa

ZBIORNIK WODNY W BIELAWIE POD KLUCZEM - KLIKNIJ TUTAJ

Foto: Wojciech Bolesta - Doba.pl

<< strona główna    26.04.2013, godz.23:30    odsłony(597829)
Dodaj do:   
Wasze komentarze

  • Radiotaxi BIS
  • Mati autogaz
  • Mati Autogaz
  • Arkmed sprzęt rehabilitacyjny